Sazeh Gostar Nirvana Co.

 

شعارما : برای شهرها برای مردم

شرکت سازه گستر نیروانا

شرکت سازه گستر نیروانا

برای شهرها برای مردم

 

 

شركت سازه گستر نیروانا به منظور ارتقاء اثر بخشي ارائه خدمات خود، نظام مديريت كیفیت بر اساس استاندارد  ISO9001: 2000 را برگزيده است و در راستاي بكار گيري موثر اين نظام ، ارتقاء و بهبود مستمر آن ، اهداف زير را مد نظر قرار داده است:

ادامه

 

چرخ و فلک(گردونه)

چرخ و فلک های تولیدی شرکت سازه گستر نیروانا با طراحی فوق العاده و سازه ای محکم شادی و نشاط را به کودکان هدیه می کنند.

چرخ و فلک مدل 6001 :

کودکان در هنگام بازی با این مجموعه علاوه بر اینکه از آن بسیار لذت می برند در عمل با قوانین بنیادی فیزیک نیز آشنا می شوند.

 

0.80m

ارتفاع   چرخ و فلک
 

22.06m

فضای کاری  
 

1.30m

قطر  

چرخ و فلک مدل 6002 :

کودکان در هنگام بازی با این مجموعه علاوه بر اینکه از آن بسیار لذت می برند در عمل با قوانین بنیادی فیزیک نیز آشنا می شوند.

 

0.75m

ارتفاع   چرخ و فلک
 

22.90m

فضای کاری  
 

1.40m

قطر  

چرخ و فلک مدل 6003 :

کودکان در هنگام بازی با این مجموعه علاوه بر اینکه از آن بسیار لذت می برند در عمل با قوانین بنیادی فیزیک نیز آشنا می شوند.

 

0.80m

ارتفاع   چرخ و فلک
 

47.78m

فضای کاری  
 

2.40m

قطر  

چرخ و فلک مدل 6004 :

کودکان در هنگام بازی با این مجموعه علاوه بر اینکه از آن بسیار لذت می برند در عمل با قوانین بنیادی فیزیک نیز آشنا می شوند.

 

1.70m

ارتفاع   چرخ و فلک مدل 6004
 

25.52m

فضای کاری  
 

1.70m

قطر  

چرخ و فلک مدل 6005 :

کودکان در هنگام بازی با این مجموعه علاوه بر اینکه از آن بسیار لذت می برند در عمل با قوانین بنیادی فیزیک نیز آشنا می شوند.

 

0.70m

ارتفاع   چرخ و فلک
 

25.52m

فضای کاری  
 

1.70m

قطر