Sazeh Gostar Nirvana Co.

 

شعارما : برای شهرها برای مردم

شرکت سازه گستر نیروانا

شرکت سازه گستر نیروانا

 

 
 

 

   نیمکت پارکی و شهری

در طراحی نیمکت ها علاوه بر زیبایی و سازگاری با فرهنگ محیطی که نیمکت در آن قرار میگیرد بایستی المانها و فاکتورهای آنترپومتریکی و بیومکانیکی را نیز مد نظر قرار داد این فاکتورها عبارتند از : ارتفاع نشیمنگاه - عمق نشیمنگاه – پهنای نشیمنگاه - ارتفاع تکیه گاه(پشتی) – زاویه تکیه گاه(پشتی) – زاویه سطح نشیمنگاه(شیب نشیمنگاه) – تکیه گاه ساعد – فضای پاها

کارشناسان طراحی این شرکت به عنوان بزرگترین تولیدکننده مبلمان شهری در کشور برای اولین بار در ایران اقدام به بومی سازی طرح ها سازگار با فرهنگ و ساختار های شهری و همچنین خصوصیات آنتروپومتریکی شهروندان  نموده اند

نیمکت طرح ارژنگ

نیمکت طرح سایه

نیمکت پارکی طرح ارژنگ

نیمکت پارکی طرح سایه

نیمکت طرح هومن

نیمکت طرح بردیا

مبلمان شهری

نیمکت پارکی طرح بردیا

نیمکت طرح کارا

نیمکت طرح آبتین

نیمکت طرح کارا

نیمکت طرح آبتین

نیمکت طرح ناهید

نیمکت طرح کیانا

نیمکت چوبی

مبلمان شهری

   

صفحه بعد