Sazeh Gostar Nirvana Co.

 

شعارما : برای شهرها برای مردم

شرکت سازه گستر نیروانا

شرکت سازه گستر نیروانا

برای شهرها برای مردم

 

 

شركت سازه گستر نیروانا به منظور ارتقاء اثر بخشي ارائه خدمات خود، نظام مديريت كیفیت بر اساس استاندارد  ISO9001: 2000 را برگزيده است و در راستاي بكار گيري موثر اين نظام ، ارتقاء و بهبود مستمر آن ، اهداف زير را مد نظر قرار داده است:

ادامه

 

استاندارد دستگاههای ورزشی و تفریحی پارکی

 

 

کمیته فنی TC136 در این اتحادیه مسئول تدوین استاندارد ایمنی لوازم ورزشی می باشد این استاندارد از قسمت های زیر تشکیل یافته است:

الف) استاندارد شماره EN975-1 : الزامات عمومی ایمنی و روش های تست و بازرسی

ب) استاندارد شماره EN975-2 : الزامات خاص دستگاههای پرورش اندام

پ) استاندارد شماره EN975-3 : الزامات خاص دستگاههای پرورش اندام نشسته

 

2. استاندارد انجمن تست و مواد امریکا (ASTM) :

 

این اتحادیه 4 شماره زیر را جهت استفاده تولید کنندگان لوازم ورزشی انتشار داده است :

الف) استاندارد شماره F1749 : استاندارد تابلوهای اعلان نحوه کار و هشدار در دستگاههای بدنسازی

ب) استاندارد شماره F2276 : استاندارد مشخصات و خصوصیات دستگاههای ورزشی

پ) استاندارد شماره F2216 : استاندارد مشخصات و خصوصیات دستگاههای بدنسازی و پرورش اندام

ت) استاندارد شماره F2277 : استاندارد نحوه بازرسی و تست دستگاههای ورزشی و بدنسازی

 

 

نکات اساسی که هر دو استاندارد EN و ASTM  بر آن تاکید دارند به شرح زیر می باشد:

 

1.       نصب تابلو اعلان و آموزش نحوه استفاده از هر دستگاه بر آن و هشدار مواردی که ممکن است به هر دلیلی به فرد آسیب برسد .

2.       ثبات کامل دستگاه از طریق فونداسیون ریزی صحیح

3.       عدم وجود گوشه های تیز و لبه هایی که ممکن است به هر دلیلی به فرد آسیب برسانند.

4.       استفاده از رنگ های مختلف بین قطعات متحرک وثابت

5.       استفاده از حفاظ جهت تسمه ها ˛ پولی ها ˛ کابل ها و وزنه ها

6.       استحکام دستگاهها و قدرت تحمل شرایط محیطی سخت مانند اختلاف دمای زیاد ˛ رطوبت بالا

7.       در نظر گرفتن ضریب انبساط و انقباض محیطی لازم در تمام قطعات

 

شرکت سازه گستر نیروانا با افتخار اعلام می نماید تمام محصولات این شرکت استانداردهای فوق را به طور کامل پوشش می دهد

.