Sazeh Gostar Nirvana Co.

 

شعارما : برای شهرها برای مردم

شرکت سازه گستر نیروانا

شرکت سازه گستر نیروانا

برای شهرها برای مردم

 

 

شركت سازه گستر نیروانا به منظور ارتقاء اثر بخشي ارائه خدمات خود، نظام مديريت كیفیت بر اساس استاندارد  ISO9001: 2000 را برگزيده است و در راستاي بكار گيري موثر اين نظام ، ارتقاء و بهبود مستمر آن ، اهداف زير را مد نظر قرار داده است:

ادامه

 

واحد طراحی

 

واحد طراحی این شرکت با برخورداری از پرسنل با دانش فنی وتجربه مناسب و هم چنین ا مکانات سخت افزاری و نرم افزاری قوی کلیه نیازمندیهای قسمت تولید را برآورده نموده و در جهت بهبود کیفیت قطعات و دستگاههای مورد نظر از استاتداردهای برجسته و به روز بهره گیری می کند.نرم افزارهای مورد استفاده در این واحد به شرح زیر می باشند:

 

Solid Work 2008

Catia V5R18

-Cosmos Work 2008

AutoCAD 2007

Siemens Electric motor Selector Program

VEM Electric motor Selector Program

-Timken Selection Program

-KTR Selection Program

Optybelt calculator Program

Bopp & Reuther Sizing Program

 

.