Sazeh Gostar Nirvana Co.

 

شعارما : برای شهرها برای مردم

شرکت سازه گستر نیروانا

شرکت سازه گستر نیروانا

برای شهرها برای مردم

 

 

شركت سازه گستر نیروانا به منظور ارتقاء اثر بخشي ارائه خدمات خود، نظام مديريت كیفیت بر اساس استاندارد  ISO9001: 2000 را برگزيده است و در راستاي بكار گيري موثر اين نظام ، ارتقاء و بهبود مستمر آن ، اهداف زير را مد نظر قرار داده است:

ادامه

 

واحد خدمات پس از فروش

 

دستگاههای مورد استفاده در این بخش :

 

1- دستگاه IR-30 :

 

از اين دستگاه براي دو منظور زير استفاده مي شود :

الف - اندازه گيري وضعيت Bearing ها باعث جلوگيري از صدمه ديدن قطعات متحرك و حساس دستگاه ها مي شود .

ب- سنجش صحت فونداسيون دستگاها با استفاده از اندازه گيري لرزش كل سيستم در سه محور

 

2- دستگاه Intellysurvy:

 

اين دستگاه به مدت يك هفته روي دستگاه نصب مي شود و اطلاعات مربوط به ظرفيت وحجم کاری دستگاه را اندازه مي گيرد ، سپس اين اطلاعات توسط نرم افزار خاصي بررسي مي شود و بهترين روش و شرايط براي بهينه سازي سيستم دستگاه ارائه می شود.

 

.